Zware tijden voor boeren

shutterstock_36506221_China_varken2 (2)Volgens het ‘Landbouw Economisch Bericht 2014′ van het Landbouw Economisch Instituut (Lei), Landbouw Economisch bericht 2014 (in PDF) zijn het zware tijden voor de Nederlandse boer.

Het succes van een boerenbedrijf hangt van meer factoren af dan alleen van de eigen bedrijfsinspanningen. De nationale en Europese regelgeving spelen hier een belangrijke rol in. Zoals het LEI bericht:

“Het is een begrijpelijke wens van bedrijven om van dat overheidsbeleid zo min mogelijk hinder te ondervinden; en, in geval buitenlandse concurrenten voordeel van ‘hun’ nationale beleid hebben.”

Dat lijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan omdat sommige maatregelen goed zijn voor het landsbelang maar minder goed uitpakken voor bepaalde sectoren. Uit onderzoek is gebleken dat zowel het beleid van de afgelopen jaren van de Nederlandse agrosector als het EU-beleid eerder negatief dan positief uitpakt voor de Nederlandse boer.

Langlopende schulden blijven stijgen

De langlopende schulden van een gemiddeld land- en tuinbouw bedrijf bedroeg per 2012 ongeveer €765.000,- hiervan is bijna €700.000,- geleend bij banken en €50.000,- geleend bij familie. Omdat de boerenbedrijven steeds groter worden en daarmee kapitaalintensiever zijn, is er steeds meer geld nodig. Zowel door de economische crisis als door de striktere kapitaaleisen waar banken aan moeten voldoen, wordt het steeds lastiger om geld bij banken te lenen. En als het al mogelijk is om een bancair krediet te krijgen dan worden de hogere kosten doorberekend in de rente voor de ondernemers. In de grafiek hieronder is de toename in faillisementen te zien mede door de moeilijke financieringen.

7479

In de huidige economie is groei, innovatie en verduurzaamheid noodzakelijk voor het voortbestaan van boerenbedrijven volgens het LEI. En daarvoor is geld nodig. En nu dat banken moeilijker krediet verstrekken, wordt er gezocht naar andere investeringsmogelijkheden, zoals:

Kredietunies

Een coöperatie van collega ondernemers, de zogenoemde kredietunies, is  een andere financieringsmogelijkheid, volgens het ‘Landbouw Economisch Bericht 2014′. In Nederland is dit een relatief nieuw concept. Er wordt dan ook momenteel nog gewerkt aan welke bancaire toezichtseisen een kredietunie moet voldoen. Het grote voordeel van deze financieringsvorm is de aanwezige kennis en ervaring. Hierdoor kunnen de risico’s van investeringen ook beter worden ingeschat.

Participaties

Het grote voordeel van participaties is dat het ‘eigen vermogen’ is, doordat de investeerders mede-eigenaar worden. Hierdoor zijn banken eerder geneigd tot kredietverstrekking. Het nadeel is echter dat participatiefondsen hoge rendementen verwachten. Iets wat in de glastuinbouwbedrijven momenteel makkelijker gehaald wordt dan in de andere bedrijfstakken.

Niet bancaire kredietverstrekkers

De bank is niet de enige partij waar je bij terecht kunt op het moment dat je een krediet wilt aanvragen. Niet bancaire kredietverleners zijn vaak kleinere partijen maar hebben daarbij wel extra voordelen zoals de lagere rente. Als we kijken naar de actuele rentestanden zien we dat de grote banken minimaal 6,5% rente vragen voor consumptief krediet, dit terwijl de niet bancaire kredietverstrekkers al leningen verstrekken onder de 6%.

Crowdfunding is de toekomst

Volgens het ‘Landbouw Economisch Bericht 2014′ is er in 2013 voor ongeveer 30 miljoen euro binnengehaald via crowdfunding. De verwachting is dat deze bedragen in 2014 zullen verdrievoudigen. Vooral initiatieven van lokale boeren zijn populair, meer hierover vind je in het artikel ‘De boer op gaan.’ Crowdfunding is als aanvullende financiering een prima alternatief. Het zorgt voor klantenbinding. Daarnaast zijn banken eerder geneigd om dan mee te financieren.

Familieleningen

Ongeveer 7% van het langlopend vermogen wordt gefinancierd met familie leningen. Deze vorm bestaat al lang en is vooral populair bij overgenomen bedrijven.

Boerentoekomst

Kortom, het zijn zware tijden voor de boeren. Om te blijven bestaan is groei innovatie en kapitaal nodig. De boeren zullen creatief naar alternatieven financieringsvormen moeten zoeken nu dat de banken en de overheid ze in de steek laten.

Reacties zijn gesloten.