Productschap Vee en Vlees

Sinds 1 januari is het Productschap Vee en Vlees opgeheven, als gevolg van beslissingen van het kabinet Rutte II. Ook het Productschap Pluimvee en EierenĀ is opgeheven. Zo veel mogelijk taken van de voormalige productschappen worden overgedragen aan private organisaties.

Omdat 2014 een overgangsjaar is, liggen de publieke taken op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn in 2014 nog wel grotendeels bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Wel wordt er al afgebouwd in de begroting, waar in 2013 nog bijna 15 miljoen beschikbaar was, is dat in 2014 nog 7,8 miljoen.

Het Productschap Vee en Vlees behartigde de belangen van medewerkers in de sector en zorgde ervoor dat de productie van vee en vlees op een aanvaardbare wijze plaatsvindt, voor zowel, mens, dier als milieu. Omdat het Productschap Vee en Vlees in zijn gebruikelijke taken in 2014 nog grotendeels zal uitvoeren, is de website nog steeds beschikbaar.

10 B ROSA FINO

Herverdeling van taken

Op de website is ook een overzicht te vinden van de private organisaties die de taken rondom varkens, kalveren, runderen, schapen en paarden overnemen. Zo zullen veel taken in de varkenssector worden overgenomen door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. De taken in de kalverensector zullen grotendeels overgenomen worden door de Stichting Brancheorganisatie Kalverensector. Het ministerie van Economische Zaken neemt het grootste deel van het takenpakket in de schapen en geitensector over, net als het takenpakket van de runderensector en de paardensector.

croppedimage635300-MG-36

Meer informatie

Wie meer informatie wil over het Productschap Vee en Vlees, kan nog tot het einde van dit jaar de website raadplegen.