Productschap Pluimvee en Eieren

Sinds 1 januari is het Productschap Vee en Vlees opgeheven, als gevolg van beslissingen van het kabinet Rutte II. Ook het Productschap Vee en Vlees is opgeheven. Zo veel mogelijk taken van de voormalige productschappen worden overgedragen aan private organisaties.

Omdat 2014 een overgangsjaar is, liggen de publieke taken op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn in 2014 nog wel grotendeels bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Wel wordt er afgebouwd in de begroting, zo is de begroting voor het Productschap Pluimvee en Eieren in 2014 nog maar €2,6 miljoen euro, dit is een afname van 12 miljoen euro ten opzichte van 2013.

kippen

 

Herverdeling van taken

Het bedrag van 2,6 miljoen euro is beschikbaar gesteld om de laatste taken te kunnen uitvoeren en overdragen. Momenteel is het Productschap Pluimvee en Eieren nog in gesprek met het ministerie van Economische Zaken, brancheorganisaties en anderen over de overdracht van diverse taken. Publieke taken als diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid zullen in ieder geval overgeheveld worden naar het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie

Wie meer wil weten over het Productschap Pluimvee en Eieren of vragen heeft over de herverdeling van het takenpakket, kan nog tot het einde van dit jaar terecht op de website. Hier zijn ook de contactgegevens te vinden.