Maatschappelijk belang

Kinderboerderijen zijn er niet voor niets. Steeds meer kinderen raken onbekend met de functie en het gedrag van landbouwhuisdieren. Dit is een rechtstreeks gevolg van de verstedelijking van Nederland en de lager wordende toegankelijkheid van boerenbedrijven (wat dan weer een gevolg is van verscherpte regelgeving).

Volgens de vSKBN zijn kinderboerderijen van maatschappelijk belang om alle onderdelen van de bevolking van Nederland met elkaar in contact te brengen en tegelijkertijd te laten ontspannen. Ook het leerzame effect dat een bezoek aan de kinderboerderij heeft, is belangrijk. Kinderen leren tijdens een bezoek veel over dier, natuur, milieu en duurzaamheid. Kinderboerderijen zijn openbaar toegankelijk voor bezoekers en dat moet zo blijven.