Keurmerk voor kinderboerderijen

In Nederland zijn ongeveer 450 kinderboerderijen. Jaarlijks krijgen zij te maken met bijna 30 miljoen bezoeken. Een kinderboerderij is dus een bedrijf en moet net als andere bedrijven voldoen aan wettelijke kwaliteitsvoorschriften.  Om dit te kunnen controleren, heeft de vSKBN het Keurmerk Kinderboerderijen ontwikkeld.

Doel van dat keurmerk is om te zorgen dat bezoek aan een kinderboerderij niet alleen leuk en leerzaam is, maar ook veilig en verantwoord. Veel bezoekers van kinderboerderijen behoren tot de zogenaamde risicogroepen: jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verlaagde weerstand. Deze mensen lopen sneller bepaalde ziektes op en daarom is het belangrijk dat kinderboerderijen zich goed aan regels over veiligheid en hygiëne houden. Het keurmerk is het middel om deze professionalisering te verhogen.

Wat houdt het keurmerk in?

In het Keurmerk vind je alle wet- en regelgeving waar kinderboerderijen zich aan moeten houden. Dit gaat over dingen als de Arbowet voor mensen die er werken, als regels op het gebied van het welzijn van de dieren op de kinderboerderij. Bezoekers mogen niet bij de mesthoop komen en zieke dieren die in quarantaine geplaatst moeten worden, moeten wel in goede omstandigheden verblijven. Met het keurmerk kunnen kinderboerderijen aantonen dat ze voldoen aan alle eisen.

Via deze link kunt u een overzicht zien van kinderboerderijen in Nederland die een keurmerk van de vSKBN hebben.