Boeren en crowdfunding

h2013-LE0318913-COVER_2012-lrsDoor de striktere regels zijn banken genoodzaakt om grotere kapitaalbuffers aan te houden, en verlenen zij dus minder krediet, of eisen dat een deel door middel van een andere financiering tot stand komt. Hierdoor zijn boeren genoodzaakt te kijken naar alternatieven. Één daarvan is crowdfunding.

Van zuivel abonnementen tot lease-kippen

Bij crowdfunding is het van belang om het publiek te overtuigen om in jouw bedrijf of project te investeren. Hiervoor heb je een pakkend product en een goed verhaal nodig. Het is een nieuwe vorm van ondernemerschap die vooral de jonge boeren aanspreekt. Zij zien de kansen om door middel van crowdfunding de uitbreiding of verduurzaamheid te financieren. Er zijn dan ook leuke initiatieven ontstaan, zoals een abonnement op een zuivelpakket, meebetalen aan zonnepanelen, een koe of een kip adopteren of zelfs een kip leasen.

Succesvolle crowdfunding acties

Met een investering van € 100,- krijg je € 120,- aan vleeswaren bij Buitengewone varkens. En De Stoerderij heeft € 10.000,- opgehaald voor hun waterbuffelboerderij. Andere initiatieven zijn o.a. het opzetten van zeewierteelt in de Noordzee door de De Noordzeeboerderij. Of de land- en tuinbouw bij-vriendelijker te maken door Burgers voor bijen.

Er worden dus talloze innovatieve projecten gestart die aansluiting hebben gevonden bij de land- en tuinbouw en visserij. Meer voorbeelden van crowdfunding staan in deze brochure van de Wageningen UR. (PDF)

Reacties zijn gesloten.